13. Kan man få en remiss eller en utredning hos Stpsykologi?

I dagsläget hjälper vi tyvärr inte till med remiss eller utredningar. Om det visar sig att du behöver andra åtgärder än de du kan få hos Stpsykologi hjälper vi dig med information och hänvisning till rätt instans.