Psykoterapi

Hur kan psykoterapi och samtal hjälpa

Med hjälp av en psykolog kan du bättre förstå dig själv och dina utmaningar. Du kan få till de förändringar som du önskar eller behöver för att känna dig mer tillfreds med dig själv, dina relationer och ditt liv. Inte sällan krävs det både psykologisk kompetens och stöd för att möjliggöra vissa förändringar.

I en mängd olika situationer och av väldigt många olika skäl kan det vara hjälpsamt med psykologstöd och samtal, eller psykoterapi (ibland enkelt kallad för terapi), som är ett annat ord för psykologisk behandling.

Att må dåligt

Det som vi till vardags ofta kallar ”att må dåligt” kan handla om olika svårigheter eller lidande. Att må dåligt kan även kallas att ha ”psykisk ohälsa”. Det kan finnas tydliga orsaker bakom det att man mår dåligt men det kan lika ofta vara mer diffust. 

När man drabbas kan det vara svårt att förstå och sätta fingret på vad det handlar om. Du känner kanske bara att ”något är fel” eller att du ”inte mår bra”. Även då du inte riktigt vet vad det är som inte stämmer får du hjälp i att tillsammans med din psykolog sätta ord på det som är svårt och problematiskt för dig.

Några vanliga exempel på psykisk ohälsa är nedstämdhet, oro/rädslor och stressrelaterad ohälsa. Dessa kan påverka inte bara hur vi mår utan även orken och livskvalitet på ett märkbart sätt.  

Att må dåligt är också vanligt vid olika motgångar eller sk kriser. Livskriser kan vara en del av den normala utvecklingen och i att vara människa. Kriser kan vara reaktioner på vanliga händelser och förändringar och helt rimliga. De kan ändå göra att vi får svårt att hantera tillvaron och komma vidare i livet. Exempel på sådana kriser kan vara tonåringens intensiva sökande efter identitet, att bli förälder eller en separation. Även när man råkar ut för någon stark och oförutsedd eller traumatisk händelse kan en kris uppstå. Exempel på detta är någon i ens närhet hastigt går bort, man drabbas av en svår sjukdom eller blir utsatt för något omskakande,

Att må dåligt kan också handla om sådana utmaningar som att kämpa med dålig självkänsla, att bära på ständig skam och skuldkänslor eller återkommande svårigheter i relationer. 

Vägledning

Ibland har vi undringar om oss själva eller nära anhöriga. Det kan handla om funderingar om hälsa, livsstil, konflikter, sociala problem eller annat. Kanske funderar du hur du bäst ska fortsätta din tillvaro eller stötta en närstående. Då kan man behöva rådgöra en neutral samtalspart och få professionell vägledning.

Personlig utveckling

Samtal med psykolog kan också hjälpa dig när du har en generell önskan om ett mer hållbart välmående och en utveckling i livet. En önskan att bättre förstå dig själv, dina nära relationer, ditt yrkesliv, din omgivning. Eller helt enkelt den situation du nu befinner dig i. Det kan t ex handla om personlig utveckling i roller som förälder, partner eller professionell.

Läs mer om psykoterapi på Psykologiguiden.

När ska man söka hjälp

När vi inte riktigt lyckas ta oss igenom det svåra på egen hand kan det vara dags att söka professionell hjälp. Om stöd och hjälp av familj och vänner eller tidens gång inte hjälpt tillräckligt för att må bättre kan det var läge att vända sig till professionell hjälp. 

Det är särskilt viktigt att ta sig själv och sitt behov av hjälp på allvar när man får svårt att fungera i vardagen eller när ens relationer påverkas negativt under en längre tid pga det dåliga måendet.

Idag finns det verksamt psykologiskt stöd och behandling för de flesta typer av psykologisk problematik och psykisk ohälsa.

Hur går det till

Jag inleder alltid kontakten med ett möte för att lära känna dig som klient. Detta för att bättre förstå problematiken, dina önskemål och utforska förutsättningarna för att erbjuda en så god hjälp som möjligt. Tillsammans utforskar vi dina aktuella svårigheter och utmaningar. Sedan definierar vi vad vi ska fokusera på och hur vi ska gå tillväga. 

I samtal kan jag hjälpa dig att bättre förstå ditt samspel med din omgivning. Att se mönster i ditt liv och dina beteenden, förstå dina tankar och känslor, på vilket sätt de hänger ihop och hur tidigare erfarenheter påverkar dig i nuet.

Ett vanligt mål för samtal och psykoterapi att hitta nya förhållningssätt, tillvägagångssätt och mer konstruktiva lösningar. Det kan handla om att lära sig hjälpsamma verktyg och komma fram till mer genomtänkta strategier. Det är ungefär som att bli bättre rustad att hantera de situationer du står inför och bli en mer välfungerande version av dig själv. KBT är en mycket verksam metod för detta.

Vissa gånger är det vara tillräckligt med ett eller ett par konsulterande eller rådgivande samtal medans det bland behövs mer tid och arbete för att helt komma tillrätta med bekymret.

Psykologi – Vill du veta mer om ämnet psykologi hittar du en mängd matnyttig läsning på www.psykologiguiden.se