Lyckoforskningen reder ut magiska klyschor och kalla fakta

Del 2 av 2

Vi har slagit fast att vi aktivt kan påverka lyckan genom medvetna handlingar och avsiktliga aktiviteter. Hur ska vi då agera?

Det finns inte ett sätt som passar alla individer men lyckoforskningen visar att vissa strategier ger resultat för de allra flesta av oss.

Här är några exempel som låter sig användas i vardagen:

  • Forskningens svar på den klassiska frågan huruvida man blir lycklig av pengar är att det blir man, upp till en viss gräns. När man väl nått en ekonomisk grundtrygghet innebär mer pengar ingen större skillnad. Det konstateras också att man helst ska undvika storvinsten på triss. Lyckonivån pendlar nämligen snart tillbaka till den man hade innan, och dessutom får man ofta svårare att njuta av de enkla vardagssakerna.
  • Vidare visar forskning att det vi ägnar mycket tid och energi åt att förändra i jakt på lycka, som jobb, bostad, nya prylar osv inte spelar så stor roll. Nytt jobb eller efterlängtad pryl kan definitivt göra oss lyckligare till en början men vi människor vänjer oss väldigt snabbt. Snart är vi ungefär där vi startade, fast nu med nya begär…Inte särskilt svårt att känna igen sig här.
  • Något som däremot gång på gång konstaterats ha större påverkan på vårt välbefinnande är en känsla av mening i tillvaron. Ofta är den kopplad till relationer. Nära, positiva relationer, kvalitet snarare än kvantitet, har visat sig ha mest betydelse för vår lycka. De flesta av oss känner välbefinnande och genuin lycka av relationer där det t ex finns samhörighet, gemenskap, vänlighet, sårbarhet och nyfikenhet på varandra. 
  • En annan lyckostrategi som fungerar är hämtat ur det välbekanta ”var glad för det du har”. I studier översattes det till en konkret handling, exempelvis: ”skriv ner fem saker du är tacksam för i ditt liv en gång i veckan i tio veckor”. Resultatet var högre välbefinnande, mer optimism och färre sjukdomssymptom hos deltagarna. Att träna sig i och praktisera tacksamhet visade sig dessutom kunna motverka den ovan nämnda tillvänjningen.

Sammanfattningsvis…

Investera tid, engagemang och omtanke i dina relationer, det är en bevisat mäktig handling för att känna mer lycka. Ha för vana att aktivt uppmärksamma det positiva i ditt liv. Att fokusera det som är bra smittar ofta av sig på andra områden i livet. Det ger ökad motståndskraft mot stress och motgångar, och ökad självkänsla.

Bestäm dig för att hitta sådant som ger dig mening och välbefinnande och gör mer av det. Handla gärna i enlighet med ordspråken vi hör om och om igen. Kom ihåg, det kräver en del jobb att ändra på sin lyckonivå, någon quick fix finns inte. Å andra sidan, vem är inte beredd att göra mer av ”goda gärningar” för att uppleva mer välbefinnande?

Viktigt är att komma ihåg att fokus på det positiva inte är detsamma som att blunda för det negativa och ”klistra på ett leende”. Ett annat kanske mer oväntat sätt att känna mer lycka är nämligen att acceptera det negativa. Det skriver jag om i nästa inlägg!

Kolla upp Sonja Lyubomirsky, forskare inom positiv psykologi och författare till bästsäljaren ”Lyckans verktyg” om du vill veta mer.

Behöver du hjälp med dina beteendeförändringar, att ändra befintliga vanor eller skapa nya? Då kan det vara bra att prata med en psykolog!