14. Hur hanteras mina personuppgifter?

Vi hanterar självklart alla dina uppgifter enligt gällande lagstiftning och föreskrifter.