12. Har Stpsykologi tystnadsplikt?

Ja. Socialstyrelsen utfärdar psykologlegitimationen. Det innebär bl a att en legitimerad psykolog står under statlig tillsyn och lyder under vissa lagar. Däri finns sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att din psykolog inte får överföra information om dig till andra.