STPSYKOLOGI

Stpsykologi drivs av mig, legitimerad psykolog Shohreh Shokofan Taudien. Jag erbjuder kvalificerat psykologiskt stöd via behandling och utredning. Jag har psykologexamen från Göteborgs Universitet och legitimation sedan 2008. Jag har mångårig erfarenhet av stöd, behandling och utredning inom primärvård, psykiatri och privat sektor.

Jag arbetar med KBT, ACT och andra arbetssätt med grund i forskning. Jag har mycket goda kunskaper inom bl a stressproblematik, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska svårigheter och anknytning/relationer. Det är viktigt för mig att sträva efter förståelse för både det unikt individuella samt ha med ett holistiskt perspektiv.

Jag kan hjälpa till med bl a:

  • samtal och behandling (psykoterapi)
  • psykologutredning av barn/unga med frågeställning kring intellektuell nivå och inom ADHD/ADD och autismspektrum, sk neuropsykiatrisk utredning. Ingen remiss behövs, det finns ingen väntetid. Läs mer om utredning här.STPSYKOLOGI:s medlemskap

Stpsykologi har medlemskap i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna i Sverige. Det innebär bl a att jag följer särskilda yrkesetiska principer och har en patientförsäkring.

Logga Psykologförbundet Sverige
Logga Psykologföretagarna från Psykologförbundet i Sverige

Hjälp via psykoterapi och samtal

Psykoterapi och samtal med psykolog hjälper dig att bättre förstå dig själv och dina utmaningar samt få till de förändringar som du önskar eller behöver för att känna dig mer tillfreds med dig själv, dina relationer och ditt liv. Ofta krävs psykologisk kompetens och stöd för att möjliggöra och bibehålla vissa förändringar Läs mer…

KBT i privatlivet och på arbetet

Kognitiv Beteende Terapi är ett arbetssätt inom psykologi med starkt stöd i forskning när det kommer till många av våra vanligaste svårigheter och problem. KBT tillämpas i en mängd olika sammanhang. KBT används i behandlingar av psykiska besvär men också på arbetet och i organisationer. Egentligen överallt där människor och mänskligt beteende finns. KBT fokuserar på våra tanka, känslor och beteenden och hur de ständigt påverkar och samspelar med varandra. Läs mer…