Tjänster & Priser

Samtalsterapi till mycket reducerade priser

Tack vare samarbete med primärvården kan jag erbjuda psykologisk behandling till mycket förmånliga priser – motsvarande vårdcentralens patientavgift, 50 eller 100kr/samtal. Erbjudandet gäller dig som önskar hjälp med måendet och samtidigt har någon typ av smärta eller värk . Läs mer här.

Samtal och behandling

Jag arbetar med bedömning, rådgivning och behandling och kan hjälpa till vid t ex:

Psykologi symbol
  • oro, ångest, rädslor
  • nedstämdhet
  • stress
  • kris och sorg
  • problem med självkänsla
  • relationssvårigheter
  • svårigheter inom föräldraskap 

Psykologutredning barn och unga

Jag utför privata psykologutredningar utan väntetid, ingen remiss behövs. Jag har lång erfarenhet av utredning med frågeställning inom begåvning och neuropsykiatrisk problematik som ADHD/ADD och autismspektrum hos barn & unga. I mina neuropsykiatriska utredningar samarbetar jag med en barnpsykiatriker som gör en kompletterande läkarbedömning. Jag erbjuder kvalificerat föräldrastöd till dig som upplever utmaningar i ditt föräldraskap.