Tjänster & Priser

Stpsykologi erbjuder samtalsterapi, även videosamtal, till mycket reducerade priser

Tack vare vårt samarbete med primärvården kan vi erbjuda dig psykologisk behandling till mycket förmånliga priser – motsvarande vårdcentralens patientavgift, 50 eller 100kr/samtal. Erbjudandet gäller dig som önskar hjälp med måendet och samtidigt har någon typ av smärta eller värk . Läs mer här.

Stöd och behandling

Hos Stpsykologi kan du få bedömning, rådgivning, behandling och psykoterapi vid psykisk problematik hos barn, ungdomar och vuxna. Vi erbjuder även kvalificerat föräldrastöd. Vi tror på en flexibel tillgänglighet i en psykologkontakt. Därför erbjuder vi fysiska möten så väl som videosamtal utanför kontorstid för att underlätta för dig. Vi kan hjälpa till vid till exempel:

Psykologi symbol
  • oro, ångest, rädslor
  • nedstämdhet
  • stress
  • kris och sorg
  • problem med självkänsla
  • relationssvårigheter
  • svårigheter inom föräldraskap 
  • misstänkt neuropsykiatrisk problematik

Läs mer om behandling av psykisk problematik här. Bra information om psykisk hälsa hittar du här.