Tjänster & Priser

Stpsykologi kan erbjuda samtalsterapi till mycket reducerade priser.

Tack vare vårt samarbete med primärvården kan vi erbjuda dig som önskar hjälp med måendet och samtidigt har muskelvärk eller smärtproblematik psykologisk behandling till priser motsvarande vårdcentralens patientavgift. Läs mer här.

Vi tror på en flexibel tillgänglighet i en psykologkontakt. Därför erbjuder vi fysiska möten så väl som videosamtal utanför kontorstid för att underlätta för dig. 

Stöd och behandling

Hos Stpsykologi kan du få bedömning, rådgivning, behandling och psykoterapi vid psykisk problematik hos barn, ungdomar och vuxna. Vi erbjuder även kvalificerat föräldrastöd. Vi kan hjälpa till vid till exempel:

Psykologi symbol
  • oro/ångest
  • rädslor
  • nedstämdhet
  • stress
  • kris och sorg
  • relationssvårigheter
  • problem med självkänsla
  • sömnsvårigheter
  • misstänkt neuropsykiatrisk problematik
  • svårigheter inom föräldraskap 

Läs mer om behandling av psykisk problematik här. Bra information om psykisk hälsa hittar du här.