2. Vad kan jag få hjälp med på Stpsykologi?

Du kan få samtal för konsultation, rådgivning och behandling gällande de flesta typer av lindrig psykisk ohälsa, exempelvis svårigheter inom ångest, depression, stress, självkänsla, relationer samt föräldraproblematik.

För grupper och verksamheter erbjuder vi bl a handledning och föreläsningar. Vi arbetar med metoder som är evidensbaserade och har starkt stöd i forskning.

Skulle vi inte kunna hjälpa dig med just din frågeställning kan vi tack vare vår breda kunskap och vårt nätverk hjälpa dig att hitta rätt och hänvisa dit.