2. Vad kan jag få hjälp med på Stpsykologi?

Du kan få samtal för konsultation, rådgivning och behandling gällande de flesta typer av lindrig psykisk ohälsa, exempelvis svårigheter inom ångest, depression, stress, självkänsla, relationer samt föräldraproblematik.

STpsykologi erbjuder även psykologisk utredning av barn/unga tom 17 år, utan väntetider.

Skulle vi inte kunna hjälpa dig med just din frågeställning kan vi tack vare vår breda kunskap och vårt nätverk hjälpa dig att hitta rätt och hänvisa dit.