Utredning

Jag gör utredning av barn och unga med frågeställning inom ADHD/ADD, autismspektrum och begåvning / inlärning. Utredningen görs i enlighet med regionala riktlinjer och praxis. Vid en så kallad neuropsykiatrisk utredning samarbetar även barnpsykiatriker. Omfattningen av utredningen beror på frågeställning och är vanligtvis ca 18 – 25 timmar. En utredning kan vara värdefull i att synliggöra och bekräfta misstänkta svårigheter; att få fram ny kunskap om den som utreds men lika viktigt är ibland att kunna avfärda misstankar om svårigheter som man tror finns och orsakar en problematik.

Hur det går till

Vi träffas för ett inledande bedömningssamtal där vi tillsammans går igenom styrkor och svårigheter i vardagen hos den utredningen gäller. Bedömningen syftar till att se om det är motiverat att göra en utredning och minskar risken att lägga tid och pengar på något man inte kommer ha särskilt stor nytta av. Om vi kommer fram till att utredning är befogat går vi vidare till att formulera en frågeställning (om det inte redan är klart) och bokar in utredningstider för psykologisk testning, skattningar, fördjupad intervju och eventuell läkarbedömning. Det finns ingen väntetid eller kö.

Efter utredningen får du alltid ett psykologutlåtande och eventuellt ett läkarintyg. Om det visar sig att du behöver andra åtgärder hjälper jag dig med information och hänvisning till rätt instans. Jag kan hjälpa till att remittera vidare om det önskas och även informera ex skolan eller andra parter. Jag erbjuder kvalificerat föräldrastöd för vårdnadshavare till barn med olika diagnoser. 

Det tar ca 3 – 4 veckor från första utredningstillfället till färdigt resultat och eventuell diagnos. Hela utredningen betalas privat av t ex vårdnadshavare. Möjlighet till delbetalning finns. STPSYKOLOGI har inte avtal med landstinget. Kontakta mig gärna för mer info.