Psykisk ohälsa Göteborg

När ska man söka hjälp för psykisk ohälsa? Det finns egentligen inget rätt eller fel kring när man bör söka hjälp av psykolog för psykisk ohälsa i Göteborg. Men det är många som går för länge utan att söka hjälp för sitt psykiska mående. När man har svårt att få vardagen att fungera eller ens relationer påverkas negativt på grund av att man själv inte mår bra är det hög tid att söka hjälp. Men det kan vara en god idé att söka hjälp innan det går så långt att ens mentala tillstånd skulle klassas som psykisk ohälsa. En psykolog är ett utmärkt samtalsstöd och neutral samtalspartner när man har hamnat i en kris eller går igenom en förändring, lever med sorg eller bara behöver stöd i någon form.

Hur hjälper en psykolog mig med psykisk ohälsa?

Stpsykologi kan hjälpa dig genom många olika arbetssätt om du lider av psykisk ohälsa i Göteborg. Vi är legitimerade och vidareutbildade inom många olika metoder som alla har stark grund i forskningen. Bland annat erbjuder vi psykoterapi, eller terapi som många kortar ner det till, och kognitiv beteendeterapi, KBT. Genom våra arbetssätt kan vi hjälpa till inom många olika områden, till exempel:

  • rädslor
  • problem med självkänsla
  • svårigheter inom föräldraskap
  • stress
  • sömnsvårigheter
  • oro/ångest
  • nedstämdhet
  • kris och sorg
  • relationssvårigheter
  • misstänkt neuropsykiatrisk problematik

Sök hjälp i Göteborg för psykisk ohälsa

Stpsykologis mottagning finns vid Kungshöjd i centrala Göteborg. Har du inte möjlighet att ta dig dit, eller om du känner dig tryggare att prata med en psykolog hemifrån, erbjuder vi även terapi och hjälp över videosamtal. Det betyder att du inte behöver ta ledigt från jobbet för att ta dig till en psykolog. Vi är flexibla och för att det ska vara så lätt som möjligt för dig att söka hjälp vid psykisk ohälsa kan du boka in ett videosamtal på kvällen.

psykisk ohälsa göteborg

Våra arbetssätt vid psykisk ohälsa

Vi arbetar med rådgivande samtal, vägledning, psykoterapi och KBT som arbetssätt vid psykisk ohälsa. Du får hjälp med att förstå dig själv och din omgivning och att må bättre. KBT grundar sig på förhållandet mellan våra tankar, våra känslor och vårt handlande. Utifrån din utmaning, din problematik och dina mål bestämmer vi hur vi ska gå tillväga för att du ska kunna bli den bästa och mest välmående versionen av dig själv. Ibland krävs det inte så många möten för att ett resultat ska bli synligt och målet ha nåtts, medan det andra gånger krävs en lite längre tid med möten och samtal för att du ska känna en tydlig förändring.

Boka tid via hemsidan för behandling av psykisk ohälsa

Du kan lätt boka en tid själv på hemsidan via vårt bokningssystem, där väljer du om du vill ha ett traditionellt besök på mottagningen eller om du vill boka ett videosamtal. Du kan också kontakta oss om du har frågor eller funderingar, antingen genom formuläret på hemsidan eller över mejl eller telefon. Stpsykologi drivs av legitimerad psykolog Shohreh Shokofan Taudien och samarbetspartners som alla är erfarna och kompetenta inom flera olika arbetssätt.

Välkommen till oss på Stpsykologi!