Privat psykolog Göteborg

Behöver du någon att prata med, ett stöd för att ta dig vidare ur gamla tankebanor eller hjälp för att ta dig ur en depression eller svacka? Stpsykologi hjälper dig som vill ha en privat psykolog i Göteborg. Vi är erfarna och kunniga inom ett flertal behandlingsmetoder och hjälper dig på det sätt som passar dig, antingen genom traditionella samtal eller genom videosamtal.

Må bättre med hjälp av en privat psykolog i Göteborg

Stpsykologi kan hjälpa dig i många olika situationer i livet, det kan handla om nedstämdhet eller depression, eller svårigheter att hantera en ny roll eller relation. Vi kan också vara ett bollplank när du känner oro för någon i din närhet. Det finns med andra ord många situationer där en privat psykolog i Göteborg kan hjälpa dig att må bättre mentalt. Vi hjälper till med:

 • stress
 • sorg
 • kriser
 • oro/ångest
 • rädslor
 • nedstämdhet
 • relationssvårigheter
 • problem med självkänsla
 • sömnsvårigheter
 • misstänkt neuropsykiatrisk problematik
 • svårigheter inom föräldraskap

Behandlingsmetoder hos Stpsykologi

Stpsykologi drivs av mig Shohreh Shokofan Taudien tillsammans med några samarbetspartners. Jag är legitimerad psykolog med vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT), arbets- och organisationspsykologi samt barn- och utvecklingspsykologi, det vill säga behandling av barn/unga samt föräldrastöd.

Som privat psykolog i Göteborg erbjuder jag och mina kollegor rådgivning, stödsamtal, KBT, psykoterapi och konsultation beroende på vad det är du behöver hjälp med.

psykolog privat göteborg

När kan jag söka hjälp av en privat psykolog i Göteborg?

Det finns inget rätt eller fel när det kommer till att ta hjälp för att må bättre eller få stöd i livet. Men det är hög tid att söka hjälp om du känner att du inte klarar av din vardag eller om dina relationer påverkas negativt av att du inte mår bra. Precis som vid en fysisk åkomma är det bättre att ta hjälp tidigt än låta det gå för långt. Det är viktigt att ta sitt mentala välmående och sitt behov av hjälp på allvar. Många människor upplever olika typer av kriser i livet, det kan vara en del i ens egen utveckling, eller så är det en reaktion på händelser som kan tyckas vara helt vanliga men som påverkar dig som person. En livskris kan också utlösas på grund av en förändring i livet.

När du kontaktar oss på Stpsykologi inleder vi alltid med ett möte för att lära känna varandra och tillsammans ta reda på vilka utmaningar och svårigheter du har i livet. Vi tar reda på dina önskemål, reder ut vad problematiken är och ser vilka förutsättningar som finns för att kunna ge en så bra vård som möjligt.

Psykoterapi hos privat psykolog

Psykoterapi, eller terapi som många kallar det, kan handla om att göra förändringar för att bli mer tillfreds med livet eller vara ett stöd när du mår dåligt och hjälpa dig att reda ut vad det är som gör att du mår dåligt. Psykoterapi kan också användas som vägledning när du är osäker på en relation, när du ska fatta ett stort beslut eller när du är fast i en konflikt. En privat psykolog blir då en neutral samtalspartner som stöttar och ger vägledning eller bara någon att prata med.

Målet med psykoterapi är att hitta nya tillvägagångssätt, förhållningssätt och konstruktiva lösningar för det som påverkar dig negativt. Det kan handla om att hitta strategier som är anpassade efter dig och din utmaning eller att hitta verktyg som hjälper dig att hantera situationer som du upplever som jobbiga. Allt för att du ska bli den bästa och mest välmående versionen av dig själv.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett arbetssätt inom psykologin med starkt stöd i forskning. Arbetssättet går oftast ut på att vi jobbar med eller förändrar dina tankar, beteenden och känslor kopplade till upplevelser och omgivningen. Det är också viktigt att få en bra bild av problematiken och få en förståelse för problemet. Inom KBT arbetar vi med tydliga mål kring vad det är som ska uppnås när behandlingen är klar.

Det finns flera olika metoder att ta till inom KBT, några av de vanligaste är exponering, beteendeaktivering, beteendeexperiment och problemlösning.

Fördelar med Stpsykologi

Utöver att alla som arbetar på Stpsykologi är duktiga och erfarna psykologer så är en av de stora fördelarna, och det som skiljer oss från många andra, att vi erbjuder internetterapi eller videosamtal på tider som passar dig. Vi vet att det inte alltid är helt enkelt att komma ifrån jobbet mitt i arbetsdagen och ta sig till sin psykolog, därför har vi gjort det möjligt att få hjälp över telefon under en kväll. Självklart kan vi även ta emot dig i våra lokaler i Göteborg. Oavsett om du väljer att ha ett lite mer traditionellt samtal i våra lokaler eller om du vill ha möten över videosamtal så följer vi alltid socialstyrelsens riktlinjer och krav. Vi har dessutom möjlighet att hjälpa dig på både svenska och engelska samt spanska.

Beroende på vad din utmaning är och vilka mål du har kan kontakten med en psykolog vara allt ifrån några få samtal eller träffar till en längre process med fler möten spridda över en längre tid. Vi kommer att rekommendera en behandlingsplan, som du självklart får tycka till om och det är alltid du som har sista ordet kring hur du vill att behandlingen ska planeras in.

Du tar lätt kontakt med oss via kontaktformuläret på hemsidan, du kan också boka din tid själv via hemsidan. Självklart är du alltid välkommen att ringa oss om du har frågor eller funderingar. Varmt välkommen till oss på Stpsykologi!