KBT-psykolog Göteborg

Hos Stpsykologi hittar du KBT-psykolog i Göteborg som erbjuder kognitiv beteendeterapi eller KBT som det oftast förkortas till. Det fina med oss är att vi utöver traditionella samtal även erbjuder videosamtal på tider som passar dig. Det betyder att du inte behöver ta ledigt från jobbet och åka långt för att ta dig till din psykolog, vi kan enkelt boka in ett videosamtal på kvällen när det passar dig bättre.

Vad är kognitiv beteendeterapi?

Kognitiv beteendeterapi är ett arbetssätt inom psykologin som går ut på att förändra eller justera tankar, beteenden, känslor och förhållningssätt till omgivningen och upplevelser. Kopplingen mellan tankar, känslor och handling är centralt inom KBT och vi lägger mycket tid på att utforska och förstå dessa kopplingar. Genom kognitiv beteendeterapi kan man förstå sig själv och sina reaktioner samtidigt som det är ett framgångsrikt sätt att justera och förändra det vi inte är nöjda med.

KBT har starkt stöd i forskning och tillämpas i en mängd olika sammanhang där vi vill förstå och lära oss hantera våra känslor och beteenden. KBT kan bland annat appliceras som arbetssätt när det kommer till behandling av:

  • Psykiska besvär
  • Problematiska relationer
  • Rädslor
  • Kriser
  • Stress

Hur går KBT hos psykolog i Göteborg till?

När du träffar psykolog hos Stpsykologi under kognitiv beteendeterapi får du reda på vad som har visat sig vara effektivt för just ditt problemområde, vad fokus kommer att vara och vad du kommer att behöva göra för att jobba enligt behandlingsplanen. Tillsammans med din psykolog sätter ni tydliga mål för behandlingen, som ni också utvärderar utvärderar kontinuerligt.

Metoderna inom kognitiv beteendeterapi är bland andra exponering, beteendeaktivering, beteendeexperiment och problemlösning. Det ni tar upp under sessionerna eller samtalen får du sedan ofta i uppdrag att applicera i vardagen och det verkliga livet.

kbt psykolog göteborg

KBT via videosamtal med psykolog

Stpsykologi tror på flexibilitet för våra kunder och erbjuder videosamtal för dig som har svårt att ta ledigt från jobbet, som bor långt ifrån vår mottagning eller som helt enkelt känner dig bekvämare och tryggare med att vara hemma under tiden du pratar med din psykolog. Oavsett om vi håller ett traditionellt samtal eller ett videosamtal med dig så följer vi alltid socialstyrelsens riktlinjer och krav. Vi har goda erfarenheter av att hålla sessioner över internet genom videosamtal och liknande.

Stpsykologi – legitimerad och erfaren psykolog

Stpsykologi drivs av mig legitimerad psykolog Shohreh Shokofan Taudien tillsammans med samarbetspartners. Jag är vidareutbildad inom KBT och har lång erfarenhet av kognitiv beteendeterapi och psykoterapi. Vi erbjuder rådgivning, stödsamtal, psykoterapi och konsultation baserat på vad du har för problematik och vad du vill ha hjälp med. KBT är ett väletablerat arbetssätt och kan hjälpa dig i många situationer och med många olika typer av problem, därför är det ett av våra vanligaste arbetssätt.

Du kan enkelt boka tid på hemsidan eller kontakta oss via formuläret på hemsidan, via mejl eller över telefon. Varmt välkommen att höra av dig till oss på Stpsykologi!